เลื่อนบรรจุครูคืนถิ่นประกาศล่วงหน้าแค่ 1 วัน

ตามหนังสือที่อ้างอิงถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดความแจ้งแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงขอชะลอการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไปก่อน จนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป